پرسشهای متداول

صدور پروانه ارائه خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت چگونه است؟

دستگاه اصلی صادرکننده مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی) می باشد و این خدمت براساس تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت (CRC-PO-۱۳۹۶-۰۲۶۱-۳) به متقاضیان ارائه می شود. دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت ایران برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌ است. کلیه دستگاه‌ های اجرایی دولتی ایران موظفند طبق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می‌شوند. یکی از دلایل تشکیل این دفاتر جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بیان شده‌است. دفاتر پیشخوان خدمات دولت با کار ویژه های بروکراتیک، اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی در تسهیل و تسریع خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده ی خدماتی اعم از پست، پست بانک، مخابرات، آب، برق، گاز، خدمات ارتباطات و ثبت احوال و بیمه و … ایفا می کنند.

صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دو طریق صورت می پذیرد:
- از طریق فراخوان های عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
- تبدیل مجوز فعالیت سایر دارندگان پروانه های معتبر: بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیردولتی.

برای اطلاعات بیشتر می توانید اینجا مراجعه نمایید.

نام مرکز استان سیستان و بلوچستان چیست؟

مرکز استان سیستان و بلوچستان زاهدان می باشد

دیدار حضوری با استاندار محترم از چه طریق امکان پذیر است؟

دیدار با استاندار محترم از سه طریق امکان پذیر است:

1- تماس با سامانه 111 و درخواست تلفنی

2- مراجعه به سایت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  به آدرس https://bzr.sbportal.ir/fa/session و ثبت درخواست اینترنتی

3- مراجعه حضوری به دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و ارائه برگ درخواست 

جلسه مردمی با حضور استاندار محترم بطور معمول هر هفته در روزهای سه شنبه برگزار می گردد.