نمایش جزئیات طرح

چاه ژرف سراوان به آب رسید
عملیات حفر چاه ژرف سراوان با موفقیت به سرانجام رسید
پایان یافته
1401/03/22
1401/03/24
اهداف طرح
آبرسانی به سراوان
زمانبندی طرح
21 خرداد ماه سال جاری با پیگیری نماینده ویژه دولت چاه ژرف گُشت به آب رسید.
فعالیت های اجرایی
چاه ژرف گشت تا عمق ۱۳۷۰ متر حفر شده اولین چاه ژرف اکتشافی در بلوچستان و اولین چاه ژرف منطقه بلوچستان به شمار می آید.
موقعیت جغرافیایی
شهرستان سراوان - بخش گُشت
توضیحات
عملیات حفر چاه ژرف سراوان با موفقیت به سرانجام رسید
 
به گزارش روابط عمومی استانداری، روز شنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه اولین آب عمق ۱۳۷۰ متر استحصال شد که بعد از انجام آزمایشات لازم، موارد برای برنامه ریزی آتی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت. 
 
لازم به ذکر است؛ چاه ژرف گشت تا عمق ۱۳۷۰ متر حفر شده اولین چاه ژرف اکتشافی در بلوچستان و اولین چاه ژرف منطقه بلوچستان به شمار می آید.

چاه ژرف سراوان به آب رسید
معرفی پروژه
عملیات حفر چاه ژرف سراوان با موفقیت به سرانجام رسید
 
به گزارش روابط عمومی استانداری، روز شنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه اولین آب عمق ۱۳۷۰ متر استحصال شد که بعد از انجام آزمایشات لازم، موارد برای برنامه ریزی آتی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت. 
 
لازم به ذکر است؛ چاه ژرف گشت تا عمق ۱۳۷۰ متر حفر شده اولین چاه ژرف اکتشافی در بلوچستان و اولین چاه ژرف منطقه بلوچستان به شمار می آید.

چاه ژرف سراوان به آب رسید
عملیات حفر چاه ژرف سراوان با موفقیت به سرانجام رسید
 
به گزارش روابط عمومی استانداری، روز شنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه اولین آب عمق ۱۳۷۰ متر استحصال شد که بعد از انجام آزمایشات لازم، موارد برای برنامه ریزی آتی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت. 
 
لازم به ذکر است؛ چاه ژرف گشت تا عمق ۱۳۷۰ متر حفر شده اولین چاه ژرف اکتشافی در بلوچستان و اولین چاه ژرف منطقه بلوچستان به شمار می آید.