نمایش جزئیات طرح

تبدیل شدن جاده‌های سیستان و بلوچستان به کارگاهی از پروژه‌های عمرانی / دستاوردی دیگر در حوزه راه
تبدیل شدن جاده‌های سیستان و بلوچستان به کارگاهی از پروژه‌های عمرانی / دستاوردی دیگر در حوزه راه
پایان یافته
1401/03/21
1401/03/21
توضیحات

تبدیل شدن جاده‌های سیستان و بلوچستان به کارگاهی از پروژه‌های عمرانی / دستاوردی دیگر در حوزه راه

جاده‌های سیستان و بلوچستان هم اینک به کارگاه‌های راهسازی تبدیل شده است بطوری که ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با اعتبار حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و فعال بودن ۱۲ کارگاه راه سازی و اشتغال افزون بر ۲ هزار نفر در محورهای زابل- زاهدان، زاهدان- بیرجند، میرجاوه- زاهدان _ بم و زاهدان- خاش، اسکل آباد- گوهرکوه بزمان و زابل - زهک در حال احداث است.

با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل جاده‌ای به ویژه بزرگراه که نوید بخش رونق اقتصادی و افزایش ایمنی سفر در استان خواهد بود در سال گذشته ۶۳ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در محدوده اداره کل راه و شهرسازی شمال بعد از اتمام مراحل ساخت زیر بار ترافیک رفت و امسال بنا بر ضرورت نیاز استان با ساخت ۲۷ کیلومتر دیگر طول آن را به ۹۰ کیلومتر افزایش پیدا می‌کند.

با اقدامات مطلوب صورت گرفته، این استان سال گذشته پیشتاز تامین اعتبار و ساخت بزرگراه و راه اصلی در کشور معرفی شد.

تبدیل شدن جاده‌های سیستان و بلوچستان به کارگاهی از پروژه‌های عمرانی / دستاوردی دیگر در حوزه راه
معرفی پروژه

تبدیل شدن جاده‌های سیستان و بلوچستان به کارگاهی از پروژه‌های عمرانی / دستاوردی دیگر در حوزه راه

جاده‌های سیستان و بلوچستان هم اینک به کارگاه‌های راهسازی تبدیل شده است بطوری که ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با اعتبار حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و فعال بودن ۱۲ کارگاه راه سازی و اشتغال افزون بر ۲ هزار نفر در محورهای زابل- زاهدان، زاهدان- بیرجند، میرجاوه- زاهدان _ بم و زاهدان- خاش، اسکل آباد- گوهرکوه بزمان و زابل - زهک در حال احداث است.

با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل جاده‌ای به ویژه بزرگراه که نوید بخش رونق اقتصادی و افزایش ایمنی سفر در استان خواهد بود در سال گذشته ۶۳ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در محدوده اداره کل راه و شهرسازی شمال بعد از اتمام مراحل ساخت زیر بار ترافیک رفت و امسال بنا بر ضرورت نیاز استان با ساخت ۲۷ کیلومتر دیگر طول آن را به ۹۰ کیلومتر افزایش پیدا می‌کند.

با اقدامات مطلوب صورت گرفته، این استان سال گذشته پیشتاز تامین اعتبار و ساخت بزرگراه و راه اصلی در کشور معرفی شد.

تبدیل شدن جاده‌های سیستان و بلوچستان به کارگاهی از پروژه‌های عمرانی / دستاوردی دیگر در حوزه راه

تبدیل شدن جاده‌های سیستان و بلوچستان به کارگاهی از پروژه‌های عمرانی / دستاوردی دیگر در حوزه راه

جاده‌های سیستان و بلوچستان هم اینک به کارگاه‌های راهسازی تبدیل شده است بطوری که ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با اعتبار حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و فعال بودن ۱۲ کارگاه راه سازی و اشتغال افزون بر ۲ هزار نفر در محورهای زابل- زاهدان، زاهدان- بیرجند، میرجاوه- زاهدان _ بم و زاهدان- خاش، اسکل آباد- گوهرکوه بزمان و زابل - زهک در حال احداث است.

با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل جاده‌ای به ویژه بزرگراه که نوید بخش رونق اقتصادی و افزایش ایمنی سفر در استان خواهد بود در سال گذشته ۶۳ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در محدوده اداره کل راه و شهرسازی شمال بعد از اتمام مراحل ساخت زیر بار ترافیک رفت و امسال بنا بر ضرورت نیاز استان با ساخت ۲۷ کیلومتر دیگر طول آن را به ۹۰ کیلومتر افزایش پیدا می‌کند.

با اقدامات مطلوب صورت گرفته، این استان سال گذشته پیشتاز تامین اعتبار و ساخت بزرگراه و راه اصلی در کشور معرفی شد.

۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی
۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی
۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی
۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی