نمایش جزئیات طرح

زیرساخت لازم در مرز ریمدان جهت استقبال از زائران پاکستانی ساخته شد
با توجه به پیش بینی حضور زائران پاکستانی از دو ماه گذشته عملیات ساخت زیرساخت های لازم در مرز ریمدان برای استقبال از زائران اربعین حسینی در دستور کار قرار گرفت که هم اینک احداث شده و آماده پذیرایی از زائران اربعین حسینی است.
آینده
1401/06/10
1401/06/10
اهداف طرح
با توجه به پیش بینی حضور زائران پاکستانی از دو ماه گذشته عملیات ساخت زیرساخت های لازم در مرز ریمدان برای استقبال از زائران اربعین حسینی در دستور کار قرار گرفت که هم اینک  احداث شده و آماده پذیرایی از زائران اربعین حسینی است.
فعالیت های اجرایی

به گزارش روابط عمومی استانداری در حال حاضر گیت ها، سوله ها، سرویس های بهداشتی و سایر امکانات لازم برای رفاه حال زائران ایجاد شده است.

یکی از موضوعات مهم ریمدان آب بود که برای پایانه مرزی ریمدان تامین آب پایدار در دستور کار قرار گرفته و اجرا شد.

با اتصال برق پایدار به ریمدان همچنین زمینی شدن ۷ کیلومتر فیبر نوری در حوزه ارتباطات تا حد زیادی مشکل برطرف شد.

جایگاه خدمات رفاهی برای تامین سوخت زوار پاکستانی آماده شده تا ماشین های حمل زوار بتوانند به راحتی سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند.

موقعیت جغرافیایی
ریمدان - مرز ایران و پاکستان

زیرساخت لازم در مرز ریمدان جهت استقبال از زائران پاکستانی ساخته شد

زیرساخت لازم در مرز ریمدان جهت استقبال از زائران پاکستانی ساخته شد