ثبت نام اولیه داوطلبین متقاضی تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری

ثبت نام آزمون استخدامی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‏های استان، براساس مجوز شماره 986720 مورخ 95/11/6 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از پنجشنبه 96/03/04 تا ساعت 24 روز دوشنبه 96/03/15
  • استانداری سیستان و بلوچستان برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‏های استان، براساس مجوز شماره 986720 مورخ 95/11/6 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (طی نامه شماره 59740 مورخ 95/11/27 سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور)، افراد واجد شرایط را پس از ثبت نام اولیه، اخذ و بررسی مدارک و مستندات لازم از طریق آزمون های کاربردی و تخصصی به صورت پیمانی تبدیل وضعیت می نماید.
  • استانداری سیستان و بلوچستان برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری‏های استان، براساس مجوز شماره 986720 مورخ 95/11/6 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (طی نامه شماره 59740 مورخ 95/11/27 سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور)، افراد واجد شرایط را پس از ثبت نام اولیه، اخذ و بررسی مدارک و مستندات لازم از طریق آزمون های کاربردی و تخصصی، قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری،‏ ، هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری، طبق «دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها» به صورت پیمانی تبدیل وضعیت می نماید.

    برای اطلاعات بیشتر به آدرس sbshahr.ir مراجعه نمایید.

۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰