ظرفیتهای استان در حوزه تجارت، صنعت و معدن

وجود منطقه آزادتجاری – صنعتی چابهار ، وجود معادن و ذخایر غنی، بکر و متنوع از نوع کانی های باارزش دراستان، برخورداری از استعدادهای شیلاتی و کشاورزی ممتازو منحصربفرد و

 -مرزی بودن استان موجبات برخورداری ازکیلومترها مرزآبی وخاکی(1100کیلومترمرزخاکی و300 کیلومترمرز آبی) جهت مبادلات مرزی وترانزیت کالا را مهیا می سازد

- وجوددریای عمان درجنوب منطقه، دسترسی به آبهای بین المللی رامیسرمی سازد وشرایط جغرافیایی مناسبی رابرای توسعه بازرگانی مهیا میسازد.

-وجود معادن و ذخایر غنی، بکر و متنوع از نوع کانی های باارزش دراستان ازقبیل کانسارهای فلزی مثل آنتیموان، کروم، منگنز، مس ، آهن ، سرب، روی، قلع،تنگستن، طلا، نقره ،نیکل و کانسارهای غیرفلزی نظیر: منیزیت، گل سفید، تالک ، سیلیس، گارنت، آندالوزیت، فلدسپات، کائولن و کرومیت و سنگهای تزئینی مرمر، مرمریت، تراورتن، گرانیت، پوزولان، آهک، گچ ، خاک رس ومارن از توانمندیها و ظرفیت های این بخش بعنوان بستری برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی است .

-برخورداری از استعدادهای شیلاتی و کشاورزی ممتازو منحصربفرد درزمینه آبزیان و تولید محصولات نوبرانه درجنوب استان، قابلیت استقرارصنایع شیلاتی و دریایی راامکان پذیر ساخته است.

-بهره مندی اززیرساختهای نسبتا تجهیزشده بازرگانی و حمل ونقل نظیر منطقه آزادچابهار، بازارچه های مرزی وشبکه ارتباطی زمینی و دریائی مطلوب برای رساندن کالاهای صنعتی به بازارهای مصرف درداخل وخارج کشور

-وجودپیشینه تولید برخی صنایع دستی (خامه دوزی، سوزن دوزی، سفال کلپورگان، قالی سیستان و ...)

.وجود 28 شهرک صنعتی وناحیه صنعتی که همه فعال می باشد.

- وجود منطقه آزادتجاری  صنعتی چابهار، تاسیسات بندری درکناردریای عمان، اسکله های موجودومزیت های سرمایه گذاری درمنطقه آزادتجاری چابهار که بشرح زیرمی باشد:

- امکان سرمایه گذاری داخلی وخارجی بدون هیچگونه محدودیت

- آزادی نقل وانتقال سرمایه بامنبع خارجی وسودحاصله

- تضمین سرمایه گذاری داخلی وخارجی بدون هیچگونه محدودیتی

معافیت مالیاتی 10ساله برای درآمده

- امکان استفاده ازنیروی انسانی متخصص خارجی درمنطقه

- ورودآزادوبدون حقوق گمرکی ماشین آلات ، مواداولیه کارخانجات

- امکان فعالیت سیستم بانکی براساس روابط بین المللی

- قرارگرفتن استان درمسیر اکو وترانزیت ازآبهای آزاد به کشورهای همسایه وآسیای میانه ازتوانمندیهای ویژه استان است.

- تکمیل وبهره برداری ازشبکه راه آهن کرمان  زاهدان(که بعنوان حلقه طلایی شبکه سراسری آسیا تلقی می گردد.)

- شبکه های وسیع حمل ونقل دریائی وجاده ای ، ریلی وهوائی

- وجودسیلوها ، انبارها ووسردخانه های مناسب وامکان توسعه آنها

- مرزمیلک بعنوان مرزرسمی مبادلات تجاری باافغانستان وترددمسافر

- تاسیسات بندری چابهارواسکله های موجود درآن منطقه

- راه آهن زاهدان   پاکستان

- کریدور ترانزیت کالای جنوب به شمال

- وجودحداقل  5 فرودگاه فعال درسطح استان وشرکت های هواپیمایی دراستان

- وجوددانشگاههای متعدد درسطح استان باتعدادبالغ بر130هزاردانشجو بابیش از 46 مرکز آموزش عالی

- مراکزآموزش فنی وحرفه ای درسطح استان

- پتانسیل نیروی کارجوان

- وجود7 گمرک درسطح استان

- فعالیت  90 شرکت تعاونی مرزنشینی

- وجود7 بازارچه مرزی که گمرک در آنها مستقر و فعال می باشد.

۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۰
تاریخ ویرایش خبر : ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۹