کشاورزی در استان

استان سیستان و بلوچستان برای فعالیت های زراعی در تمام فصول سال شرایط مساعد دارد .

استان سیستان وبلوچستان  پهناورترین استان کشور، با مساحتی بالغ بر 187502 کیلومترمربع معادل 11.4 درصد از مساحت کل کشور را در بر می‌گیرد.

استان سیستان و بلوچستان با همجواری دو کشور افغانستان و پاکستان و با بیش از 1500 کیلومتر مرز آبی و خاکی ( 1200 کیلومتر مرز خاکی و 300 کیلومتر مرز آبی )  طولانی‌ترین مرز را بین استان‌های کشور دارا است.

 

استعـداد های تـولیدی زراعـی ، باغـی ، دامـی و شیـلاتی استان


زراعــی(هکتار)

بـاغـی(هکتار)

دامی(تن)(داخلی و واردات)

دام و طیور(راس)

شیلاتی(تن)

تولیدات منابع طبیعی

140521

92756

169371

2989399

 

352625

4085007

 

شاخصهای بخش باغی

شاخص

سال 1397(سال زراعی 97-96)

 

 

سطوح زیر کشت

(هکتار)

 

سطوح زیر کشت باغی (آبی)

80957

سطوح زیر کشت باغی (دیم)

11799

جمع سطوح زیر کشت باغی (آبی و دیم)

92756

 

 

  کشاورزی

 

شاخصهای بخش زراعی

شاخص

سال 1397(سال زراعی 97-96)

 

سطوح زیر کشت

(هکتار)

 

سطوح زیرکشت زراعی (آبی)

126601

سطوح زیرکشت زراعی (دیم)

13920

جمع سطوح زیرکشت زراعی (آبی و دیم)

140521بخش کشاورزی

استان سیستان و بلوچستان دارای 420هزار هکتار اراضی قابل کشت (2درصدمساحت استان)می باشد که از این سطح سالانه برحسب میزان آب تخصیصی بین 45درصد تا 70درصد زیر کشت محصولات زراعی وباغی قرار می گیرد ، حاصل زحمت کشاورزان ، دامداران و صیادان استان تولید سالانه بیش از4میلیون تن انواع محصولات زراعی ، باغی ، دامی و شیلاتی  می باشد. (آمار سال زراعی 97-1396)

 

مهمترین محصولات زراعی وباغی استان سال زراعی 97

 

 

 

 

 


زراعی

 

 

موز

 

 

 

 

باغی

گندم

انبه

گلرنگ

پاپایا

خربزه

کنار

هندوانه

چیکو

شبدر

تمبرهندی

کنجد

گواوا

پیاز

نارگیل

ذرت دانه ای

خرما

نباتات علوفه ای

 

 

شاخصهای بخش دامی

شاخص

سال1397

 

 

 

تولیدات دامی

(تن)

 

 

 

 

گوشت قرمز داخلی

23783

گوشت قرمز وارداتی

7475

گوشت مرغ

30506

تخم مرغ

5969.2

شیر

101580

عسل

57.7

جمع تولیدات دامی (داخلی و واردات)

169371

 

 

آمار دام و طیور

تعداد دام سبک (راس)

2724143

تعداد گاو و گاومیش (راس)

143252

تعداد شتر (نفر)

75000

تعداد دام سنگین (راس /نفر)

218252

تعداد کل دام (راس )

2989399

تعداد واحد دامی

3741039

 

 

 

تولیدات شیلاتی

(تن)

پرورش ماهیان گرمابی

1373

پرورش ماهیان سردابی

125

تولید از سایر منابع (شیلات سیستان)

8877

جمع تولید شیلات سیستان (تن)

10375

میزان صید ماهی (شیلات استان)

340000

جمع تولیدات صید و پرورش ماهی (تن)

350375

میگو پرورشی و دریایی

2250

جمع تولیدات شیلاتی(تن)

352625

 

                          

سایر شاخص های کشاورزی

شاخص

1397

سایر فعالیتهای بخش کشاورزی

تعداد بهره برداران بخش کشاورزی(سرشماری کشاورزی 1393)

169705

ضریب مکانیزاسیون استان

1.77

میزان اراضی زیر پوشش آبیاری تحت فشار

34930

 

 

 

          

 

۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۰
تاریخ ویرایش خبر : ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲