برگزاری سمینار آینده پژوهی

برگزاری سمینار آینده پژوهی

سمینار آینده پژوهی با حضور پروفسور سعید خزایی راس ساعت 8:30  صبح روز 28/2/94 در محل سالن خاتم استانداری برگزار می گردد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۰۳