قلعه سب

قلعه سب
قلعه "سب" سالمترین و زیباترین قلعه دوره اسلامی بلوچستان می باشد.این قلعه زیبا در روستایی به همین نام در شهرستان سراون واقع شده است.این بنا با مصالح عمده خشت و گل بر روی صخره ای طبیعی ساخته شده است.این بنا با ارتفاع 27 متر از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:یک قسمت حصار و مجموعه سازه ها والحاقات خارجی و داخل آن است ودیگری بنای اصلی قلعه که در مرکز حیاط قرار گرفته است.
۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ۰۷:۳۳