آسیاب بادی مچی

آسیاب بادی مچی

موقعیت این اثر در فاصله 62 کیلومتری جنوب غربی زابل به فاصله 5 کیلومتری شمال پایگاه باستان شناسی شهر سوخته واقع شده است .

این بنا در دو طبقه ساخته شده  که در طبقه همکف 3 اتاق وجود دارد  که یکی از آنها  آسیاخانه می باشد که شامل مخزن آب و محلی برای چرخیدن سنگ آسیاب است و دو اتاق دیگر که انبار یا اطاقهای خدماتی هستند اما در طبقه فوقانی فقط چرخ بادی تعبیه شده است. مصالح بنا نیز بطور کامل از خشت و کاهگل می باشد دیوارهای قطور نیز خود دلیلی برقدمت زیاد بنا ست .

دیوارهای این بنا طوری ساخته شده است که به هنگام وزش بادهای صدو بیست روزه سیستان باد به صورت برج به میان آنها فرو می رود و سه بال از هشت بال کثیر اضلاع شکل آسیاب را به حرکت در می آورد ولی بقیه بالها که در جهت وزش باد نیستند مانع حرکت دایره وار نمی شود . بالها به شکل عمودی کار گذاشته شده اند، سنگ روئین آسیا را روی سنگ زیرین به حرکت در می آورد و به علت شکل قیف مانند دهانه  ورودی  باد به داخل هدایت شده و در نتیجه باد با سرعت و شدت به پره ها برخورد می کند .


۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۳۰