گونه نایاب جانوری (تمساح پوزه کوتاه)

گونه نایاب جانوری (تمساح پوزه کوتاه)

این جانور از رسته کروکودیلها است که میلیونها سال قبل می زیسته اند.در ایران تنها ناحیه زیست این گونه ،منطقه حفاظت شده باهو کلات در جنوب استان می باشد و مردم محلی به ان گاندو می گویند. این جانور بسیار محتاط بوده و به ندرت می توان اورا مشاهده کرد  واغلب،شبها به شکار می رود.غذای عمده تمساح را ماهیها و پرندگان وپستانداران اطراف رودخانه تشکیل می دهد.


۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۲۶