اعلام منتخب نهایی فراخوان دفاتر پیشخوان بهمن ماه سال 92 شهرستان نیمروز

سرکار خانم  زهرا راشکی بعنوان منتخب فراخوان بهمن 2931 دفاتر پیشخوان دولت استان در شهر ادیمی شهرستان نیمروز از سوی دبیرخانه دفاتر پیشخوان اعلام گردید.
لازم به ذکر است زمان مراجعه نامبره جهت تشکیل پرونده از تاریخ 93/9/10 لغایت 93/9/17 است. در غیر اینصورت پس از تاریخ اعلام شده نفر بعدی جایگزین خواهد شد .

۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۴:۰۲