خطر همه گیری دوباره کرونا / تاکید بر رعایت توصیه نامه های بهداشتی و تزریق دز یادآور واکسن

خطر همه گیری دوباره کرونا / تاکید بر رعایت توصیه نامه های بهداشتی و تزریق دز یادآور واکسن
۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۷
تاریخ ویرایش خبر : ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۶