اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت شهرهای استان از شنبه اول آذرماه

اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت شهرهای استان از شنبه اول آذرماه
عباسعلی ارجمندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری در جلسه ستاد مدیریت کرونا به تشریح طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای استان پرداخت.
ارجمندی تاکید کرد: اجرای این طرح از روز شنبه اول آذر ماه در سراسر استان الزامی است .
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اظهار داشت: بر اساس آخرین اعلام مجموعه وزارت بهداشت شهرهای زاهدان ،زابل و خاش از لحاظ شیوع بیماری کوید ۱۹ در وضعیت قرمز و شهرهای سراوان، هامون و چابهار در وضعیت نارنجی و بقیه شهرهای استان در وضعیت زرد هستند.

وی نحوه فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی ، مراکز تجاری و خدماتی ، مراکز آموزشی و ترددهای بین شهری را بر اساس وضعیت شهرها بدین گونه اعلام کرد:
❇️ در ارتباط با فعالیت ادارات و کارکنان در شهرهای زرد:
- حضور تمامی کارکنان ادارات دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با ماموریت‌های اساسی
- حضور تا دو سوم کارکنان سایر دستگاه‌ها، لغو مأموریت‌های اداری غیرفوری
- برگزاری جلسات در فضای سربسته با رعایت الزامات حداکثر تا ۳۰ نفر،
- مراکز تجاری، بازرگانی و خدماتی شامل گروه ۴ مشاغل: تعطیلی به مدت دو هفته قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت
در حوزه آموزش: مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، آموزشگاههای خصوصی و حوزه های علمیه تعطیلی کامل
- نمازهای جمعه، مراسم آیینی و مراسم مذهبی نیز به صورت کامل تعطیل میباشد

❇️ در ارتباط با فعالیت ادارات و کارکنان در شهرهای نارنجی:
- حضور تا دوسوم کارکنان ادارات دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل کار با تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه
- حضور کارکنان سایر دستگاهها تا یک دوم، لغو مأموریت‌های اداری غیرفوری
- برگزاری جلسات در فضای سربسته با رعایت الزامات حداکثر تا ۲۰ نفر،
- مراکز تجاری، بازرگانی و خدماتی شامل گروههای ۳و ۴ مشاغل: تعطیلی به مدت دو هفته قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت
در حوزه آموزش: مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، آموزشگاههای خصوصی و حوزه های علمیه تعطیلی کامل
- نمازهای جمعه، مراسم آیینی و مراسم مذهبی نیز به صورت کامل تعطیل میباشد.
- ترددها:
ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی شهرهای نارنجی به سایر شهرها ممنوع میباشد
- ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی ممنوع می باشد.

❇️ در ارتباط با فعالیت ادارات و کارکنان در شهرهای قرمز:
- حضور حداکثر یک سوم کارکنان دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با ماموریت‌های اساسی در محل کار با تشخیص بالاترین مقام
- حضور حداکثر یک دوم کارکنان سایر دستگاه‌ها، لغو کلیه مأموریت‌های اداری غیرفوری
- برگزاری جلسات در فضای سربسته با رعایت الزامات حداکثر تا ۱۵ نفر،
- مراکز تجاری، بازرگانی و خدماتی شامل گروههای مشاغل ۳ ،۲و ۴ : تعطیلی به مدت دو هفته قابل تسهیل و تشدید در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت
در حوزه آموزش: مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، آموزشگاههای خصوصی و حوزه های علمیه تعطیلی کامل
- نمازهای جمعه، مراسم آیینی و مراسم مذهبی نیز به صورت کامل تعطیل میباشد
- ترددها: ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی از شهرهای قرمز به دیگر شهرهای کشور ممنوع می‌باشد.
ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز ممنوع میباشد.
تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در سطح شهر ممنوع است( به استثنای خودروهای مجاز به تایید فرمانداری) .
ارجمندی گفت : در شهرهای نارنجی جریمه ۵۰۰ هزار تومانی در هر ۲۴ ساعت یک بار برای متخلفین در تردد به سایر شهرها اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: این جریمه ها در شهرستان هایی که دارای وضعیت قرمز هستند، جریمه یک میلیون تومانی برای خودروهای شخصی متخلف در هر ۲۴ ساعت یک بار خواهد بود.
همچنین جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای تردد خودروهای شخصی از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در سطح شهرهای با وضعیت قرمز اعمال می شود.
۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۲۱:۲۷
تاریخ ویرایش خبر : ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ۲۱:۲۶