طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور

طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور

طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت های متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 99/8/24 

۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵
تاریخ ویرایش خبر : ۶ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۴