غربالگری تمامی مسافران قطار راه آهن زاهدان از نظر بیماری کرونا

غربالگری تمامی مسافران قطار راه آهن زاهدان از نظر بیماری کرونا
دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان :

به دنبال ورود یک قطاررمسافری به زاهدان در روز جاری و با توجه به گسترش بیماری کرونا در کشور، تمامی مسافران قطار راه آهن در بدو ورود به زاهدان بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت، از نظر علائم بیماری کرونا غربالگری شدند و خوشبختانه مورد خاصی مشاهده نشد.

گند زدایی محیط راه آهن با نظارت کارشناسان سلامت محیط در حال انجام است و قبل از ورود قطار و پس از خروج مسافران از ایستگاه راه آهن، تمامی سکوها و واگن های قطار گندزادایی می شود .
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۱۳
تاریخ ویرایش خبر : ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۱۲