ارائه آموزش های خود مراقبتی و بیماریابی کرونا به بیش از 14 هزار نفر در ایستگاه های اطلاع رسانی کرونا ویروس

ارائه آموزش های خود مراقبتی و بیماریابی کرونا به بیش از 14 هزار نفر در ایستگاه های اطلاع رسانی کرونا ویروس

دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان :

در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا و با هدف آموزش همگانی و اطلاع رسانی در خصوص بیماری و راههای پیشگیری از آن، 11 ایستگاه سلامت در مناطق پردد شهر زاهدان برپا شده است

در این ایستگاه ها سلامت به بیش از 14 هزار نفرآموزش های خود مراقبتی و راه های پیشگیری از بیماری ارائه گردیده و بیش از 13 هزار پوستر، پمفلت و تراکت در این ایستگاه ها توزیع شده است.

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱:۳۸
تاریخ ویرایش خبر : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱:۳۷