راه اندازی سامانه خود ارزیابی کرونا ویروس

راه اندازی سامانه خود ارزیابی کرونا ویروس
دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:


به منظور ارزیابی، شناسایی و مراقبت افراد جامعه در مقابل بیماری کرونا، سامانه خوداظهاری و ثبت این بیماری به نشانی الکترونیکی salamat.gov.ir راه اندازی شد.

هموطنان عزیز پس از ورود به سامانه، تکمیل پرسشنامه مربوطه، ورود کدملی و شماره تلفن همراه، به صورت خودکار پیامکی در مورد وضع سلامتی دریافت خواهند کرد. درصورتی که فردی مشکوک به این بیماری باشد، پیامک جهت راهنمایی، پیگیری و ارجاع به پایگاه سلامت، به وی ارسال می شود.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱:۳۳
تاریخ ویرایش خبر : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱:۳۳