بررسی ۲۴۰ نمونه مشکوک در آزمایشگاه تشخیصی کورونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بررسی ۲۴۰ نمونه مشکوک در آزمایشگاه تشخیصی کورونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دکتر قاسم میری علی آباد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفتگو با بخش خبر سیمای هامون:

✅در طی ۲ هفته گذشته بیش از ۲۴۰ نمونه مشکوک در آزمایشگاه تشخیصی کورونا ویروس در استان سیستان و بلو چستان مورد بررسی قرار گرفته است.

✅ از ۱۴ روز گذشته تمامی نمونه های مشکوک به کورونا ویروس در آزمایشگاه تشخیصی کورونا ی استان قابل انجام بوده است.

✅با راه اندازی این آزمایشگاه از ارسال نمونه های مشکوک به انستیتو پاستور تهران بی نیاز شده ایم و تمامی تست ها و نمونه های ارسالی از سطح شهرهای استان در این آزمایشگاه پس از ۴۸ ساعت قابل تشخیص است.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸
تاریخ ویرایش خبر : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۳۷