بانک اطلاعاتی نخبگان با هدف جمع آوری اطلاعات نخبگان استان و استفاده از توان آنها در پروژه های استان تدوین شده است.

در صورتیکه تمایل دارید اطلاعات خود را برای ثبت نام در بانک اطلاعاتی نخبگان ارسال نمایید بر روی لینک "ثبت نام" و برای ورود به سیستم بانک اطلاعاتی بر روی لینک "ورود" کلیک نمایید.