برای تماس با سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه تجارت و صنعت، نام مرکز را در کادر جستجو وارد نمایید .

لیست تماس با مراکز مرتبط در زمینه تجارت و صنعت

لیست تماس گروه تجارت و صنعت

نام مرکزآدرستلفن
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی33233122-1
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک33449305-6
ناظر پولی استان33429153
شرکت شهرکهای صنعتی9- 33218928
شرکت غله و بازرگانی منطقه 11 سهامی خاص33442310
پست بانک33264220-21
مجمع امورصنفی وخدماتی33229435
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن33424430-2
اداره کل استاندارد33214311-13
سازمان صنعت ومعدن وتجارت33225222
خانه صنعت و معدن33214360-4
صندوق مهر امام رضا33437845-6
بانک قرض الحسنه مهر و اقتصاد33250472-4
بانک ملی33430001-10
بانک ملت33225900
بانک مسکن33232505-6
بانک کشاورزی33420850-2
بانک صنعت و معدن33223587
بانک صادرات33226044-6
بانک رفاهزاهدان - میدان مام علی (ع) - نبش امیرامونین 133253800
بانک سپه33218922-5
بانک تجارت33214596
اداره کل تأمین اجتماعی33222584