برای تماس با سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست،  نام مرکز را در کادر جستجو وارد نمایید .

لیست تماس با مراکز مرتبط با حوزه کشاورزی و محیط زیست

لیست تماس گروه کشاورزی و محیط زیست

نام مرکزآدرستلفن
اداره کل شیلات سیستان33225770
اداره کل عشایر33411814-5
شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان33228395-6
هواشناسی33424814-6
اداره کل حفاظت محیط زیست33417162-3
سازمان جهاد کشاورزی33428061-9