بانک شماره های تماس با مراکز دولتی استان

بانک تلفن استان شامل شماره های تماس با ادارات، دانشگاه ها ، بیمارستانها و بانکها می باشد. برای مشاهده شماره تماس می توانید همه یا بخشی از نام محل مورد نظر را در کادر جستجو وارد نمایید.

در صورت نیاز به هرگونه بروز رسانی از طریق آدرس پست الکترونیک(info@sbportal.ir) با ما در تماس باشید.

اجازه انتشار نمونه های پر شده فرم وجود ندارد.