درخواست امریه

 جهت اطلاع از شرایط اخذ امریه می توانید فایل زیر را دانلود نموده و با توجه به راهنما اقدام به ثبت نام نمایید . درخواست ها توسط اداره مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و متقاضیان می توانند از طریق کد رهگیری درخواست خود را پیگیری نمایید.

راهنمای ثبت درخواست امریهراهنمای ثبت درخواست امریه

 ثبت نام پیگیریتاریخ بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۲۷