خدمات واگذار شده پست بانک به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده پست بانک به دفاتر پیشخوان:

1-پرداخت قبض

2-نمایندگی فروش طرح برکت یارانه 

3-افتتاح حساب

4-افتتاح سپرده بلند مدت و کوتاه مدت

5-افتتاح سپرده طلایی 

6-فروش اوراق بهادار

7-صدور کارت

8-پرداخت قبض با pin pad

9-خدمات نوین بانکداری الکترونیک

 

 

 

برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوانی که می توانند خدمات واگذار شده پست بانک را به شهروندان محترم ارائه نمایند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

  مشاهده لیست دفاتر پیشخوان