لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات اداره کل پست به تفکیک شهرستان

کد دفتر ارائه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

شهرستان

آدرس

1070-24-72

فروغ طباطبایی(تبدیلی بیمه )

زابل

زابل-خ فردوسی غربی نرسیده به شهید باقری

1022-24-72

محمودنارویی

زاهدان

20متری کوی قدس

1034-24-72

عبدالحسین حاجی نژاد

زاهدان

خیابان مصطفی خمینی (ره) تقاطع فردوسی

1039-24-72

امیرگلزاری

زاهدان

بخیابان بهشتی بالای زیرگذر

1052-24-72

فاطمه جباری

زاهدان

خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 1 روبروی دانشکده ادبیات

1019-24-72

حسین نجفی

زاهدان

خیابان طباطبایی نبش طباطبایی 12

1030-24-72

بهروزاحرامی

زاهدان

فلکه مشاهیرجنب بانک رفاه

1014-24-72

محمودنوری دلاور

زاهدان

بلوار خرمشهرروبروی درب ورودی کوهستان پارک بین خرمشهر23و25

1015-24-72

آزاده امانی لاری

زاهدان

تقاطع بلوار معلم و جمهوری- ساختمان امور مشترکین

1028-24-72

امیدرزمی

زاهدان

سی متری کوثر-بین کوثر 28و30

1013-24-72

غلامحیدر شیخ ویسی

زاهدان

خیابان پهلوانی-1روبروی کنسلگری پاکستان

1008-24-72

محمدزاهداحمدی مقدم

زاهدان

میدان امام علی جنب دفترهواپیمایی

1082-24-72

طلعت رحیمی

زاهدان

نبش دانشگاه 19