خدمات واگذار شده اداره کل حمل و نقل پایانه ها به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده اداره کل حمل و نقل پایانه ها به دفاتر پیشخوان:

1-اطلاع رسانی دستورالعمل ها

2-صدور مجوز های حمل و نقلی 

  3-صدور تمدید وتجدید کارت هوشمند

4-صدور هر برگ حواله بارنامه و صورت وضعیت

5-صدور،تمدید و تجدید کارت شناسایی رانندگان حمل و نقل روستایی 

6-اعلام نیاز های حمل و نقلی منطقه

7-انجام امور مربوط به تاسیس مجتمع های خدماتی رفاهی

8-انجام امور مربوط به راه اندازی مراکز معاینه فنی

9-انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده متقاضیان تاسیس  شرکت های حمل و نقلی

10-انجام امور مربوط به جرائم اضافه تناژ

 

11-انجام امور مربوط به صدور پروانه عبور بار های ترافیکی

 

12-انجام امور مربوط به طرح های نوسازی ناوگان باری و مسافری

13-کارکرد وسائط نقلیه باری و مسافربری

14-ثبت نام ناوگان روستایی

 

 

 

برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوانی که می توانند خدمات واگذار شده اداره کل حمل و نقل پایانه ها را به شهروندان محترم ارائه نمایند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

  مشاهده لیست دفاتر پیشخوان