خدمات واگذار شده شرکت مخابرات به دفاتر پیشخوان

خدمات واگذار شده شرکت مخابرات به دفاتر پیشخوان:

1-فروش سیم کارت همراه ثابت

2-همراه اعتباری

3-روستایی

4-دانشجویی

5-تقاضای تعویض سیم کارت سوخته

6-مفقودی

7-خراب

8 -تقاضای اصلاح نشانی

9-تقاضای تغییر نشانی

10-تقاضای تغییر نام مستقیم

11-غیر مستقیم

12-تغییر نام سیم کارت خانواده

13-اعتباری تقاضای قطع و وصل چندگانه

14-قطع مفقودی مشترک

15-قطع تعهد بنام زدن

16-قطع تقاضای مشترک

17-قطع عدم ارائه

18-ارائه سند صلح

19-قطع استعلام

20-قطع موقت تلفن همراه

21-تقاضای وصل بدهی

22-بدهی یکطرفه میاندوره

23-بدهی میاندوره

24-قطع بدهی

25-قطع بدهی یکطرفه

26-اصلاح کد ملی

27-اصلاح کد پستی

28-واگذاری سیم کارت هدیه

29-واگذاری سیم کارت های اعتباری

30-فعالسازی سیم کارت اعتباری

31-فعالسازی لیست سیاه

32-اعمال دستی کارت شارژ

33-تبدیل وضعیت اکتیو به itle

 

34-فرم تغییر کلمه عبور مشترک

35-تقاضای انصراف از مفقودی in

 

36-ثبت نام و واگذاری اینترنت

37-ثبت نام سیم کارت 200000 تومانی

38-تقاضای تکمیل ....... اینترنتی

39-تقاضای تشکیل دوایری بروز پرونده

40-گزارش وصولی های مشترک

41-خدمات در یک بازه زمانی

42-عملکرد کاربران

43-مجموعاٌ 40 همراه اول

44-فروش adsl

45-مشاهده ریز مکالمات

46-چاپ مجدد آخرین فیش

47-اعلام مانده حساب مشترک

48-مشاهده اطلاعات فیش وصول

49-مشاهده اقساط تلفن

50-درخواست وصل تلفن

51-ثبت adsl

 

52-ثبت نام تلفن دائمی

53-ثبت نام تلفن اعتباری

54-ثبت نام تلفن روستایی

 

 

 

برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوانی که می توانند خدمات واگذار شده شرکت مخابرات را به شهروندان محترم ارائه نمایند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

  مشاهده لیست دفاتر پیشخوان