سامانه ثبت انتقادات و پیشنهادات دفاتر پیشخوان دولت

این سامانه جهت دریافت و ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایات افرادی می باشد که به نحوی با دفاتر پیشخوان استان سیستان و بلوچستان در ارتباط هستند

تذکر : لطفاً جهت پیگیری شکایات قبلی خود به  پیگیری شکایت  مراجعه نموده و یا با شماره   31127656 یا 31127666 تماس حاصل نمایید.

تعهدنامه

اینجانب اعلام می دارم درخواست فوق را بدون سوء نیت به ثبت رسانده و این درخواست هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ندارد.
همچنین متعهد می گردم در صورت اثبات عدم صداقت و راستگویی، کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از شکایت یا اقامه دعوی بر عهده اینجانب می باشد.
 اینجانب ضمن تایید صحت اظهارات خود مسئولیت هر گونه عوامل ناشی از خلاف واقع بودن اظهارات خود را عهده دار می گردم. 

                                    ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایات                      پیگیری شکایت