گزیده اطلاعات استان در حوزه کشاورزی و محیط زیست

در سال 1392 ،48299 عدد از انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در سواحل و تالاب های استان مشاهده شد که بیشترین تعداد مربوط به انواع کاکائی با 16933 عدد و کمترین آنها آوست با 6 عدد می باشد همچنین در این سال 4489 جانور از انواع پستانداران در مناطق آزاد و تحت مدیریت استان مشاهده شد که بیشترین آنها مربوط به انواع خفاش( 1300 ) و کمترین آنها گرگ ( 3)  بوده است.

خدمات موضوعی

خدمات شهری آموزش ، فرهنگ و هنر  گردشگری
حوزه خدمات شهری
تماس با سازمانها و مراکز دولتی، پیش بینی وضع آب و هوای استان، دریافت فیش حقوقی کارکنان ادارات، پرداخت اینترنتی قبوض، سامانه درخواست فرآورده های نفتی و...
حوزه آموزش، فرهنگ و هنر
تماس با سازمانهای دولتی متولی آموزش ، فرهنگ و هنر نظیر آموزش و پرورش، اداره کل تبلیغات اسلامی ، صدا و سیما و ....
حوزه گردشگری شبکه رزرواسیون هتل ها، خرید بلیط قطار ، اتوبوس و هواپیما و ....
بهداشت و درمان کشاورزی و محیط زیست تجارت ، صنعت و معدن
حوزه بهداشت و درمان
تماس با بیمارستانها، ادارات بیمه ، پایگاه انتقال خون، جمعیت هلال احمر و ....
حوزه کشاورزی و محیط زیست
ظرفیتهای استان در زمینه کشاورزی و محیط زیست، شماره های تماس با سازمانهای و مراکز دولتی مرتبط
حوزه تجارت، صنعت و معدن
ظرفیتهای استان در زمینه تجاری و بازرگانی، صنعت و معدن ، شماره های تماس با سازمانهای و مراکز دولتی مرتبط