استانداری سیستان و بلوچستان/اخبار کرونا ویروس

اخبار کرونا ویروس

اطلاعیه شماره ۳ ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴
[ تعداد بازدید : ۳۸۴ ]
اطلاعیه شماره ۲ ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۵۷
[ تعداد بازدید : ۳۲۲ ]
اطلاعیه شماره 1 ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۴۷
[ تعداد بازدید : ۳۲۶ ]