اخبار کرونا ویروس

اطلاعیه شماره ۲ ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۵۷
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
اطلاعیه شماره 1 ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۴۷
[ تعداد بازدید : ۲۰ ]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸