مردم شناسی استان سیستان و بلوچستان

مجموعه اقوام ساکن در استان سیستان و بلوچستان همراه با سنن و شیوه های خاص زندگی، به تنهایی یکی از جاذبه های بی نظیر این منطقه است. زندگی ایلی با الگوی سکونت و آداب و رسوم ویژه، مورد علاقه دیدارکنندگان داخلی و خارجی است. نحوه معیشت و زیست، الگوهای سکونت و باورداشت ها، سنت ها و آداب و رسوم از جمله جاذبه های دیدنی این شیوه زندگی است.

۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰
[ تعداد بازدید : ۴,۷۵۵ ]
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
[ تعداد بازدید : ۳,۱۷۸ ]
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
[ تعداد بازدید : ۸,۲۷۵ ]
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
[ تعداد بازدید : ۹,۷۲۲ ]
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
[ تعداد بازدید : ۳,۳۱۴ ]
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
[ تعداد بازدید : ۴,۳۳۰ ]
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۳۶
[ تعداد بازدید : ۶,۲۸۲ ]