مردم شناسی استان سیستان و بلوچستان

مجموعه اقوام ساکن در استان سیستان و بلوچستان همراه با سنن و شیوه های خاص زندگی، به تنهایی یکی از جاذبه های بی نظیر این منطقه است. زندگی ایلی با الگوی سکونت و آداب و رسوم ویژه، مورد علاقه دیدارکنندگان داخلی و خارجی است. نحوه معیشت و زیست، الگوهای سکونت و باورداشت ها، سنت ها و آداب و رسوم از جمله جاذبه های دیدنی این شیوه زندگی است.

۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۹:۳۶
[ تعداد بازدید : ۲,۷۸۹ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱
[ تعداد بازدید : ۲,۶۲۱ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۲ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۹
[ تعداد بازدید : ۲,۵۰۸ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷
[ تعداد بازدید : ۳,۶۶۱ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۰ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶
[ تعداد بازدید : ۲,۲۹۴ ]