مردم شناسی استان سیستان و بلوچستان

مجموعه اقوام ساکن در استان سیستان و بلوچستان همراه با سنن و شیوه های خاص زندگی، به تنهایی یکی از جاذبه های بی نظیر این منطقه است. زندگی ایلی با الگوی سکونت و آداب و رسوم ویژه، مورد علاقه دیدارکنندگان داخلی و خارجی است. نحوه معیشت و زیست، الگوهای سکونت و باورداشت ها، سنت ها و آداب و رسوم از جمله جاذبه های دیدنی این شیوه زندگی است.

۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۹:۳۶
[ تعداد بازدید : ۲,۸۷۹ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱
[ تعداد بازدید : ۲,۶۸۹ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱,۹۳۰ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۹
[ تعداد بازدید : ۲,۵۸۲ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷
[ تعداد بازدید : ۳,۷۳۱ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۳ ]
۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶
[ تعداد بازدید : ۲,۳۶۱ ]