استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

گزارش تصویری؛ سفر محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان و هیئت همراه به شهرستان ایرانشهر و بازدید از پروژه های صنعتی و عمرانی این شهرستان از جمله پروژه نهضت ملی مسکن

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

بازدید استاندار از پروژه های صنعتی و عمرانی شهرستان ایرانشهر

پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۲

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید