استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدیدحسین مدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

بازدید میدانی حسین مدرس خیابانی "استاندار سیستان و بلوچستان" از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین / سه شنبه سوم خرداد ماه

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بازدیدمدرس خیابانی از منطقه زلزله زده سرجنگل، مرکز بخش کورین

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

رسانه جدید

سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید