استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

عکاس: ایمان روشن دل

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

بازدید استاندار از محل احداث مجتمع کارخانجات تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید