استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه

یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید