استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدید استاندار سیستان و‌ بلوچستان از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

عکاس: ایمان روشندل هرمزی

رسانه جدید

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بازدید استاندار از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهر زاهدان

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید