استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی در راستای گسترش مراودات تجاری بین دو کشور - ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

دیدار سفیر پاکستان با سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور و استاندار سیستان و بلوچستان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید