استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

به مناسبت ایام گرامیداشت ناشنوایان و سالمندان حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مراکز شبانه روزی بهزیستی بازدید کرد به گزارش روابط عمومی استانداری؛ ظهر امروز جمعه حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان به همراه جهانتیغ مدیرکل بهزیستی و خانم ابراهیمی مدیرکل بانوان و خانواده استانداری به مناسبت ایام گرامیداشت ناشنوایان و سالمندان از مراکز شبانه روزی بهزیستی بازدید کردند
عکاس: مرتضی جهانتیغ

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰

بازدیداز حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان مراکز شبانه روزی بهزیستی

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید