استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

اقدامات ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و باز آفرینی شهری در محلات حاشیه شهر زاهدان

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازدید حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق حاشیه‌ای شهر زاهدان

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید