استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در سفر به شهرستان کنارک، فاز نخست بندر صیادی تنگ کنارک را افتتاح کرد.
عکاس: مرتضی جهانتیغ

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در سفر به شهرستان کنارک، فاز نخست بندر صیادی تنگ کنارک را افتتاح کرد.
پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رئیس جمهور از بندر صیادی تنگ کنارک

پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید