استانداری سیستان و بلوچستان/نمایش جزییات آلبوم

افتتاح مزر ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

افتتاح مرز ریمدان

مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و زبیده جلال خان وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان و مسوولانی از وزارتخانه‌های کشور، خارجه و صنعت و معدن روز شنبه به صورت رسمی افتتاح شد.
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید