سفر محمد سلامی وزیر راه به استان چابهار

عکاس: مرتضی جهانتیغ
افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

افتتاحیه بزرگراه ایرانشهر به خاش

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید