مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

عکاس: میلاد استانستی
مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید