امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

عکاس: میلاد استانستی
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

امضای تفاهم نامه توسعه همکاری بین سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸

آلبوم

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید