بازدید احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان و محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی از پارک علم و فناوری استان

بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸
بازدید از پارک علم و فناوری

بازدید از پارک علم و فناوری

پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸

آلبوم

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید