بازدید استاندار از محل ثبت نام داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی زاهدان

بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

بازدید استاندار از ستاد انتخابات زاهدان

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

آلبوم

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید