سفر رئیس خانه احزاب ایران به استان

عکاس: میلاد استانستی
غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا

غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا

غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا

غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
افتتاح خانه احزاب استان

افتتاح خانه احزاب استان

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
افتتاح خانه احزاب استان

افتتاح خانه احزاب استان

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

جلسه انتخابات شورای مرکزی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

آلبوم

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید